Faculty

Faculty

 

S.No.

Name Of Department

       

Vocal

vocal

  1 Classical Vocal
2 Thumri Dadra
3 Light Music
       

Dance

dance

  1 Kathak Dance
2 Bharatanatyam
3 Manipuri Dance
4 Folk Dance
   

Swar VadyaDSC_0009

  1 Sitar
2 Sarod
3 Guitar
4 Violin
5 Sarangi
6 Harmonium
7 Flute
   

Taal VadyaTaalVadya

  1 Tabla
2 Pakhawaj
   

Musicologymusicology

  1 Musicology
   

 

Head of Departments:

 

Classical Vocal-Dr.Srishti Mathur

Dance-Prof. (Dr.)Kumkum Dhar

Swar Vadya-Dr.Sunil Paogi

Taal Vadya-Dr.Manoj MIshra

Musicology-Dr.Usha Rani Bannerji

Faculty Department Professor Reader Lecturer Assistant Lecturer Instrutor(contractual Appointment/Additional Charge) Accompanist
Vocal Classical Vocal Dr.Srishti Mathur 1.Dr.Seema Bhardwaj2.Smt.Alka Rani Srivastava3.Sri.Vineet Pavaiya 1.Km.Medha2.Km.Garima3.Sri.Ajay4. Tabla:1.Sri.Sarang Pande2.Sri.Sudhanshu Pande3.Sri.Pankaj Kumar Chowdhary

4.Sri.Devanand Pande

5.Sri.Umesh Chandra Verma

Dance Kathak Dance Dr.Kumkum Dhar Mrs. Veena Singh Dr.Ruchi Khare Dr.Meera Dikshit Km.Rashmi Shukla Tabla:1.Sri.Pramod Mishra2.Sri.Bharat kumar Mishra3.Sri.Krishnand

4.Sri.B.Devkumar Sharma

Sarangi:

1.Sri.Rahiis Khan

Sitar:

1.Smt.Shahnaz Bano

Vocal:

1.Sri.Joharpal

 

Bharatanatyam Sri.Gyanendra Bajpai Vocal:1.Smt.Lalitha Ganesh
Manipuri Sri.Rasraj Mukherji
Folk Dance Sri. Mohit Kapoor
Sitar 1.Dr.Abhinav Sinha2.Dr.Meera Sinha
Violin Smt.
Flute Sri.Raviraj
Sarod Sri.Narendra Nath Dhar
Harmonium Mohd.Illiyas Khan
Sarangi Pt.Vinod Mishra
Taal Vadya Tabla Dr.Manoj Mishra Pt.Ravi Nath Mishra 1.Sri.Vishwas Loyal Tabla:1.Sri.Arun BhatSarangi:1.Sri.Suresh Kumar Mishra

2.Sri.Bholanath

3.Sri.Maheshwar Dayal Nagar

 

Pakhawaj
Musicology Dr.Usha Rani Bannerji